درباره ما

 مهندسین مشاور آرتين                                                                 

 مشاوره

 بازاریابي

                                                                                                                                            مهندسی فروش

طراحي ، ساخت و اجراي پرو‍ژه هاي ساختماني

 مدیریت و بهره برداری مجتمع های مسکونی و تجاری

سوابق اجرایی گروه مهندسین مشاور آرتین 

15 سال سابقه ساخت ، اجرا و نظارت پروژه هاي مسكوني درشهر تهران

(از سال 1376 الي 1390 )

 6 سال سابقه مهندسي فروش و مديريت فروش پروژه هاي مسكوني و تجاري در شهر قزوين

(از سال 1390 الي 1396 )

 2  سال مطالعه ، طراحي و تدوين سند اجرايي مديريت بهره برداري برج هاي مسكوني و تهيه اساس نامه و آئين نامه هاي داخلي آن

 1  سال مديريت و بهره برداري برج هاي مسكوني- تجاري راژيا

 کادر تخصصی گروه مهندسین مشاور آرتین 

آقای انوشه زنجانچی            مدیریت گروه مهندسین مشاور آرتین 

آقای امیر اردکانی                مدیر فروش مهندسین  مشاور آرتین 

آقای محمد فتحی زهرایی     مدیر گروه معماری مهندسین مشاور آرتین

خانم سارا یزدی                   کارشناس فروش مهندسین مشاور آرتین 

خانم نسیم رستمی              کارشناس فروش مهندسین مشاور آرتین

آقای علیرضا ایزد فر              کارشناس فروش مهندسین مشاور آرتین 

آقای ابراهیم رعیت               کارشناس فروش مهندسین مشاور آرتین 

آقای آرشام زنجانچی            کارشناس پشتيباني و IT مهندسین مشاور آرتین

 

معنی کلمه آرتین : ریشه فارسی به معنای پاکی و تقدس