درباره ما

 

 
 

  مهندسین مشاور آرتین

مشاوره،بازاریابی و مهندسی فروش

طراحی، ساخت و اجرای پروژه های ساختمانی

مدیریت و بهره برداری مجتمع های مسکونی و تجاری

سوابق اجرایی گروه مهندسین مشاور آرتین

15 سال سابقه ساخت ، اجرا و نظارت پروژه هاي مسكونی درشهر تهران

(از سال 1376 الي 1390 )

 6 سال سابقه مهندسی فروش و مديريت فروش پروژه های مسكونی و تجاری در شهر قزوين

(از سال 1390 الي 1396 )

 2  سال مطالعه ، طراحی و تدوين سند اجرايی مديريت بهره برداری برج های مسكونی و تهيه اساس نامه و آئين نامه هايی داخلی آن

 1  سال مديريت و بهره برداری برج های مسكونی- تجاري راژيا

 

 کادر تخصصی گروه مهندسین مشاور آرتین 

آقای انوشه زنجانچی           مدیریت گروه مهندسین مشاور آرتین و آژانس املاک هامیس

آقای امیر اردکانی                مدیریت فروش مهندسین  مشاور آرتین و آژانس املاک هامیس

آقای محمد فتحی زهرایی    مدیریت گروه معماری مهندسین مشاور آرتین و آژانس املاک هامی

آقای سعید فرمانی              کارشناس فروش مهندسین مشاور آرتین و آژانس املاک هامیس

آقای علیرضا ایزد فر              کارشناس فروش مهندسین مشاور آرتین و آژانس املاک هامیس

آقای ابراهیم رعیت               کارشناس فروش مهندسین مشاور آرتین و آژانس املاک هامیس

خانم آرنیکا فارسی              کارشناس فروش مهندسین مشاور آرتین و آژانس املاک هامیس

آرشام زنجانچی                   کارشناس پشتيباني و IT مهندسین مشاور آرتین و آژانس املاک هامیس