جستجو برای:

   

14 آگهی

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

133 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 8,500,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40023
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در قزوين - پونک

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 2,100,000,000
قیمت متری: 7,000,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40022
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

175 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,575,000,000
قیمت متری: 9,000,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40021
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در قزوين - بلوار

113 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 8,000,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40020
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

145 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,232,500,000
قیمت متری: 8,500,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40019
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در قزوين - جانبازان

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 570,000,000
قیمت متری: 6,000,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40018
تاریخ: 1398/01/27

فروش آپارتمان در قزوين - دانشگاه

125 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 6,400,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40017
تاریخ: 1398/01/27

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای غربی

133 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 890,000,000
قیمت متری: 6,700,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40016
تاریخ: 1398/01/27

پيش فروش آپارتمان در قزوين - جانبازان

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 775,000,000
قیمت متری: 6,200,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40015
تاریخ: 1398/01/27

پيش فروش آپارتمان در قزوين - جانبازان

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 620,000,000
قیمت متری: 6,200,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40014
تاریخ: 1398/01/27

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

117 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 760,000,000
قیمت متری: 6,500,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40013
تاریخ: 1398/01/27

فروش آپارتمان در قزوين - فلسطین

211 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 28 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 3,400,000,000
قیمت متری: 11,000,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40012
تاریخ: 1398/01/26

فروش آپارتمان در قزوين - پونک

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 4,700,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40011
تاریخ: 1398/01/24

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ولیعصر

341 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,728,000,000
قیمت متری: 8,000,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 40002
تاریخ: 1398/01/21

لطفا منتظر بمانید...