جستجو برای:

   

147 آگهی

فروش ويلا - خانه در قزوين - ملاصدرای اصلی

280 متر، مسکونی ، 4 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 17,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50481
تاریخ: 1398/12/05

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

409 متر، سه طبقه یکجا ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 9,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50480
تاریخ: 1398/12/05

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

137 متر، سه طبقه یکجا ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 11,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50478
تاریخ: 1398/12/04

فروش زمین - کلنگی در قزوين - بلوار

220 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,630,000,000
قیمت متری: 16,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50477
تاریخ: 1398/12/04

فروش آپارتمان در قزوين - خیام

172 متر، سه طبقه یکجا ، 3 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 11,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50476
تاریخ: 1398/12/04

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در قزوين - مجتمع تجاری دیاکو

45 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 675,000,000
قیمت متری: 15,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50475
تاریخ: 1398/11/29

فروش آپارتمان در قزوين - برج راژیا

123 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 8
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 10,600,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50471
تاریخ: 1398/11/23

فروش زمین - کلنگی در قزوين - دانشگاه

220 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,520,000,000
قیمت متری: 16,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50470
تاریخ: 1398/11/26

فروش آپارتمان در قزوين - بلوار سعادت

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 9,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50468
تاریخ: 1398/11/20

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

150 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,650,000,000
قیمت متری: 11,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50467
تاریخ: 1398/11/20

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

145 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,885,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50466
تاریخ: 1398/11/19

فروش آپارتمان در قزوين - بلوار

128 متر، مسکونی ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,408,000,000
قیمت متری: 11,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50465
تاریخ: 1398/11/26

فروش آپارتمان در قزوين - پونک

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 680,000,000
قیمت متری: 8,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50464
تاریخ: 1398/11/19

فروش مغازه و املاک تجاری در قزوين - پونک

45 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,825,000,000
قیمت متری: 45,000,000
مالک: غفاری
کد ملک: 50462
تاریخ: 1398/11/14

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

85 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 12
قیمت کل: 760,000,000
قیمت متری: 8,900,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50460
تاریخ: 1398/12/03

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 6
قیمت کل: 670,000,000
قیمت متری: 7,800,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50459
تاریخ: 1398/12/03

فروش زمین - کلنگی در قزوين - شهرک صنعتی البرز

10000 متر، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 70,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50457
تاریخ: 1398/11/14

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

186 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 11,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50456
تاریخ: 1398/11/16

فروش زمین - کلنگی در قزوين - پادگان

317 متر، دو طبقه یکجا ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,390,000,000
قیمت متری: 17,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50453
تاریخ: 1398/11/12

فروش آپارتمان در قزوين - خیام

140 متر، ساختمان یکجا ، 3 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 8,930,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50451
تاریخ: 1398/11/12

لطفا منتظر بمانید...