جستجو برای:

   

143 آگهی

فروش مغازه و املاک تجاری در قزوين - بوعلی

165 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,800,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50449
تاریخ: 1398/10/28

فروش آپارتمان در قزوين - سرتک

195 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 2,340,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50447
تاریخ: 1398/10/28

فروش آپارتمان در قزوين - برج راژیا

274 متر، مسکونی ، 4 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 12
قیمت کل: 4,550,000,000
قیمت متری: 16,600,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50446
تاریخ: 1398/10/28

فروش آپارتمان در قزوين - برج راژیا

274 متر، مسکونی ، 4 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 10
قیمت کل: 4,250,000,000
قیمت متری: 15,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50445
تاریخ: 1398/10/28

فروش آپارتمان در قزوين - برج راژیا

353 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 12
قیمت کل: 5,700,000,000
قیمت متری: 16,100,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50444
تاریخ: 1398/10/28

فروش آپارتمان در قزوين - برج راژیا

416 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 11
قیمت کل: 6,700,000,000
قیمت متری: 16,100,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50443
تاریخ: 1398/10/28

فروش زمین - کلنگی در قزوين - فلسطین

196 متر، زمین با موقعیت تجاری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,900,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50442
تاریخ: 1398/10/25

فروش زمین - کلنگی در قزوين - خیام

240 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,560,000,000
قیمت متری: 19,000,000
مالک: بارنجی
کد ملک: 50441
تاریخ: 1398/10/25

فروش آپارتمان در قزوين - دانشگاه

225 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 2,182,500,000
قیمت متری: 9,700,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50440
تاریخ: 1398/10/24

فروش آپارتمان در قزوين - کوثر

80 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 360,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50439
تاریخ: 1398/10/24

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

350 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,200,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50436
تاریخ: 1398/10/22

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

241 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,325,800,000
قیمت متری: 13,800,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50435
تاریخ: 1398/10/22

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

180 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,620,000,000
قیمت متری: 9,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50434
تاریخ: 1398/10/22

فروش آپارتمان در قزوين - دانشگاه

101 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 6,900,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50433
تاریخ: 1398/10/23

فروش آپارتمان در قزوين - دانشگاه

280 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,960,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50431
تاریخ: 1398/10/22

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

310 متر، زمين ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,560,000,000
قیمت متری: 11,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50429
تاریخ: 1398/10/18

فروش آپارتمان در قزوين - سرتک

165 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,897,500,000
قیمت متری: 11,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50427
تاریخ: 1398/10/22

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

117 متر، مسکونی ، 3 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,345,500,000
قیمت متری: 11,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50426
تاریخ: 1398/10/22

فروش آپارتمان در قزوين - جانبازان

94 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 640,000,000
قیمت متری: 6,800,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50424
تاریخ: 1398/10/26

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

200 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,200,000,000
قیمت متری: 16,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50423
تاریخ: 1398/10/18

لطفا منتظر بمانید...