جستجو برای:

   

246 آگهی

فروش آپارتمان در قزوين - بلوار شهید بهشتی

218 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 21,800,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50285
تاریخ: 1398/08/16

فروش آپارتمان در قزوين - ولایت

177 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 2,124,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50284
تاریخ: 1398/08/13

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در قزوين - بوعلی

40 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,120,000,000
قیمت متری: 28,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50283
تاریخ: 1398/08/23

فروش آپارتمان در قزوين - نادری

101 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 4,160,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50281
تاریخ: 1398/08/07

فروش آپارتمان در قزوين - شهرک عارف

58 متر، مسکونی ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 11
قیمت کل: 290,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50280
تاریخ: 1398/08/07

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

420 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,880,000,000
قیمت متری: 14,000,000
مالک: امیر اردکانی
کد ملک: 50279
تاریخ: 1398/08/02

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

145 متر، مسكوني ، 5 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,262,000,000
قیمت متری: 8,700,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50278
تاریخ: 1398/08/02

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

139 متر، مسکونی ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 860,000,000
قیمت متری: 6,200,000
مالک: آژانس املاک شهر
کد ملک: 50275
تاریخ: 1398/08/01

فروش آپارتمان در قزوين - پونک

173 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,730,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50273
تاریخ: 1398/07/24

فروش آپارتمان در قزوين - برج ونوس

84 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 730,000,000
قیمت متری: 8,700,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50272
تاریخ: 1398/07/23

فروش آپارتمان در قزوين - برج ونوس

84 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 12
قیمت کل: 780,000,000
قیمت متری: 9,280,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50271
تاریخ: 1398/07/23

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

350 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,550,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50266
تاریخ: 1398/07/22

فروش آپارتمان در قزوين - بلوار

128 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,267,200,000
قیمت متری: 9,900,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50261
تاریخ: 1398/07/20

فروش آپارتمان در قزوين - فردوسی

199 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,400,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50260
تاریخ: 1398/07/21

فروش آپارتمان در قزوين - کوثر

103 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 648,900,000
قیمت متری: 6,300,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50256
تاریخ: 1398/07/17

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 560,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50255
تاریخ: 1398/07/17

فروش آپارتمان در قزوين - کوثر

100 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 500,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50254
تاریخ: 1398/07/17

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

224 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 12,500,000
مالک: علیرضا ایزدفر
کد ملک: 50252
تاریخ: 1398/07/16

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

218 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 2,616,000,000
قیمت متری: 12,000,000
مشاور: نسیم رستمی
کد ملک: 50243
تاریخ: 1398/07/17

فروش آپارتمان در قزوين - ولایت

145 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,160,000,000
قیمت متری: 8,000,000
مشاور: نسیم رستمی
کد ملک: 50242
تاریخ: 1398/07/17

لطفا منتظر بمانید...