جستجو برای:

   

200 آگهی

فروش آپارتمان در قزوين - پونک

97 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 718,000,000
قیمت متری: 7,400,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50208
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در قزوين - نوروزیان

100 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50207
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در قزوين - پونک

68 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 415,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50206
تاریخ: 1398/06/28

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

200 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50205
تاریخ: 1398/06/28

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

220 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,200,000,000
قیمت متری: 14,500,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50204
تاریخ: 1398/06/28

فروش زمین - کلنگی در قزوين - شهرک صنعتی البرز

14000 متر، زمین کشاورزی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 75,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50203
تاریخ: 1398/06/28

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در هشتگرد - فاز 4

0 متر، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 10,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50202
تاریخ: 1398/06/28

فروش مغازه و املاک تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

26 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50201
تاریخ: 1398/06/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - بلوار

360 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,800,000,000
قیمت متری: 50,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50200
تاریخ: 1398/06/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - دانشگاه

455 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 6,370,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50199
تاریخ: 1398/06/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - جانبازان

450 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50198
تاریخ: 1398/06/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - پونک

213 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,980,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50197
تاریخ: 1398/06/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - نوروزیان

290 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,900,000,000
قیمت متری: 6,600,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50196
تاریخ: 1398/06/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - سرتک

300 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,200,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50195
تاریخ: 1398/06/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

224 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,136,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50194
تاریخ: 1398/06/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ملاصدرای اصلی

170 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,250,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50193
تاریخ: 1398/06/27

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

178 متر، مسکونی ، 3 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,515,000,000
قیمت متری: 8,500,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50192
تاریخ: 1398/06/27

فروش آپارتمان در قزوين - جانبازان

99 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 670,000,000
قیمت متری: 6,800,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50191
تاریخ: 1398/06/27

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

147 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,280,000,000
قیمت متری: 8,700,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50190
تاریخ: 1398/06/27

فروش آپارتمان در قزوين - نوروزیان

140 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 855,000,000
قیمت متری: 6,100,000
آژانس: آژانس املاک هامیس
کد ملک: 50189
تاریخ: 1398/06/27

لطفا منتظر بمانید...