جستجو برای:

   

7 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - دانشگاه

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,300,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین
کد ملک: 40010
تاریخ: 1398/01/24

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 4,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین
کد ملک: 40009
تاریخ: 1398/01/24

رهن و اجاره آپارتمان در قزوین - ملاصدرا

158 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین
کد ملک: 40008
تاریخ: 1398/01/24

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ولایت

180 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین
کد ملک: 40007
تاریخ: 1398/01/24

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

125 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین
کد ملک: 40006
تاریخ: 1398/01/24

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - بلوار

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین
کد ملک: 40005
تاریخ: 1398/01/24

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین
کد ملک: 40004
تاریخ: 1398/01/24

لطفا منتظر بمانید...