جستجو برای:

   

30 آگهی

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - بوعلی

165 متر، تجاري ، اتاق، 92 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 16,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50450
تاریخ: 1398/10/28

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - سپه

60 متر، مسکونی ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 400,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50448
تاریخ: 1398/10/28

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - فردوسی

125 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 360,000,000
قیمت اجاره: 4,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50438
تاریخ: 1398/10/24

رهن و اجاره ويلا - خانه در قزوين - خیام

400 متر، دو طبقه یکجا ، 6 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 7,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50430
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - نوروزیان

77 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50425
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - نادری

70 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 22,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50410
تاریخ: 1398/10/05

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - پونک

93 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50408
تاریخ: 1398/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - پونک

88 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 1,150,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50402
تاریخ: 1398/10/09

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

74 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50399
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

53 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50398
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

67 متر، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50396
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - جانبازان

120 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50395
تاریخ: 1398/10/03

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - جانبازان

100 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50388
تاریخ: 1398/10/16

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - نوروزیان

68 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 5,000,000
قیمت اجاره: 1,400,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50387
تاریخ: 1398/10/02

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - پادگان

122 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50386
تاریخ: 1398/10/02

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

135 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 130,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50385
تاریخ: 1398/10/18

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - فردوسی

116 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 120,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50384
تاریخ: 1398/10/02

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای غربی

130 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50383
تاریخ: 1398/10/02

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

130 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 25,000,000
قیمت اجاره: 2,600,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50382
تاریخ: 1398/10/02

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - نوروزیان

150 متر، مسکونی ، 3 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - املاک هامیس
کد ملک: 50381
تاریخ: 1398/10/02

لطفا منتظر بمانید...