جستجو برای:

   

16 آگهی

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

48 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50265
تاریخ: 1398/07/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

30 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50264
تاریخ: 1398/07/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

35 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50263
تاریخ: 1398/07/20

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - پونک

120 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50262
تاریخ: 1398/07/20

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - پونک

93 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 112,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50258
تاریخ: 1398/07/17

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - بلوار سعادت

93 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 115,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50257
تاریخ: 1398/07/17

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای غربی

145 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: علیرضا ایزدفر
کد ملک: 50253
تاریخ: 1398/07/16

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - نوروزیان

180 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: نسیم رستمی
کد ملک: 50250
تاریخ: 1398/07/16

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - پونک

142 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: نسیم رستمی
کد ملک: 50249
تاریخ: 1398/07/16

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - بلوار

93 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 110,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: نسیم رستمی
کد ملک: 50247
تاریخ: 1398/07/16

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - جانبازان

100 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 1,400,000
قیمت اجاره: 50,000,000
مالک: نسیم رستمی
کد ملک: 50246
تاریخ: 1398/07/16

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

80 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: نسیم رستمی
کد ملک: 50245
تاریخ: 1398/07/16

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

120 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50244
تاریخ: 1398/07/15

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

145 متر، مسکونی ، 3 اتاق، 1398 سال ساخت، طبقه 6
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50071
تاریخ: 1398/06/21

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

95 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 125,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50030
تاریخ: 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - دانشگاه

68 متر، مسکونی ، 1 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 11
قیمت ودیعه: 1,200,000
قیمت اجاره: 15,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مشاورین املاک هامیس
کد ملک: 50029
تاریخ: 1398/06/23

لطفا منتظر بمانید...