جستجو برای:

   

29 آگهی

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

60 متر، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 3,200,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50482
تاریخ: 1398/12/07

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ولیعصر

110 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50479
تاریخ: 1398/12/05

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - پونک

16.5 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50469
تاریخ: 1398/11/20

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

120 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50463
تاریخ: 1398/11/15

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - بلوار

92 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 130,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50461
تاریخ: 1398/11/26

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

84 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50454
تاریخ: 1398/11/12

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - بوعلی

165 متر، تجاري ، اتاق، 92 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 16,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50450
تاریخ: 1398/10/28

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - سپه

60 متر، مسکونی ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 400,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50448
تاریخ: 1398/10/28

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - فردوسی

125 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 360,000,000
قیمت اجاره: 4,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50438
تاریخ: 1398/10/24

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - نوروزیان

77 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50425
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - نادری

70 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 22,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50410
تاریخ: 1398/10/05

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - پونک

93 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50408
تاریخ: 1398/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - پونک

88 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 1,150,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50402
تاریخ: 1398/10/09

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

74 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50399
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

53 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50398
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در قزوين - ملاصدرای اصلی

67 متر، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50396
تاریخ: 1398/10/22

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - جانبازان

100 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50388
تاریخ: 1398/10/16

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - نوروزیان

68 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 5,000,000
قیمت اجاره: 1,400,000
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50387
تاریخ: 1398/10/02

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

135 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 130,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50385
تاریخ: 1398/10/18

رهن و اجاره آپارتمان در قزوين - فردوسی

116 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 120,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: مهندسین مشاور آرتین - مهندسین مشاور هامیس
کد ملک: 50384
تاریخ: 1398/10/02

لطفا منتظر بمانید...