جستجو برای:

   

22 آگهی

فروش آپارتمان در قزوين - ولایت

200 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 70492
تاریخ: 1399/08/27

فروش زمین - کلنگی در قزوين - دانشگاه

620 متر، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 26,000,000,000
قیمت متری: 42,000,000
مشاور: anoosheh zanjanchi
کد ملک: 70490
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - ولایت

173.5 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 4,160,000,000
قیمت متری: 24,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 70489
تاریخ: 1399/08/26

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای غربی

127 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 3,050,000,000
قیمت متری: 24,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60502
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - دانشگاه

165 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1398 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 30,303,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60501
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - بلوار مطهری

117.8 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 2,360,000,000
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60500
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای شمالی

92 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 1388 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 1,610,000,000
قیمت متری: 17,500,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60499
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

200 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 5,300,000,000
قیمت متری: 26,500,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60498
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در زیبا شهر - مهدی آباد

64 متر، مسکونی ، 1 اتاق، 1393 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 640,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60497
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - دانشگاه

133 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 19,550,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60496
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - سرتک

175 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 3,850,000,000
قیمت متری: 22,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60495
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - دانشگاه

132 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 3,485,000,000
قیمت متری: 170,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60494
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - بلوار

290 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,320,000,000
قیمت متری: 15,350,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60493
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - ملاصدرای اصلی

218 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 6,976,000,000
قیمت متری: 32,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60492
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - دانشگاه

270 متر، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 8,370,000,000
قیمت متری: 31,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60491
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - توحید

70 متر، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 15,715,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60490
تاریخ: 1399/08/25

فروش آپارتمان در قزوين - بلوار سعادت

93 متر، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,046,000,000
قیمت متری: 22,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 60489
تاریخ: 1399/08/25

فروش زمین - کلنگی در قزوين - ولیعصر

227 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,951,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 50494
تاریخ: 1399/08/25

فروش زمین - کلنگی در قزوين - پادگان

252 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 10,080,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 50493
تاریخ: 1399/08/25

فروش زمین - کلنگی در قزوين - دانشگاه

245 متر، زمین مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 8,085,000,000
قیمت متری: 33,000,000
آژانس: مهندسین مشاور املاک هامیس
کد ملک: 50491
تاریخ: 1399/08/25

لطفا منتظر بمانید...